FOR FISHING FOR FISHING
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany
Soutěž
Návštěvnická soutěž o rybářský člun ELLING 330cm a lodní motor PARSUN 5HP v hodnotě 36 000 Kč NAMALUJ VESELOU RYBU

Návštěvnická soutěž o rybářský člun ELLING 330cm a lodní motor PARSUN 5HP v hodnotě 36 000 Kč


Základní informace:

Vážení návštěvníci, jak se již na našem veletrhu FOR FISHING stalo zvykem, tak i letos budete mít možnost, zapojit se do návštěvnické soutěže. Stačí přijít na veletrh, zde vyplnit anketní lístek a vhodit jej do osudí na expozici firmy BOAT STORE (2C12), nebo ve Vstupních halách I. a II. na informacích. Soutěž potrvá do neděle 18. 2. 2018 do 14.00.

 


Podmínky:

Pravidla soutěže:

 

 • Těmito pravidly se řídí soutěž s názvem „Návštěvnická soutěž“ konaná na veletrhu FOR FISHING 2018 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech (dále jen soutěž) v období od 15. 2. 2018 do 18. 2. 2018.
 • Pořadatelem soutěže je společnost ABF, a.s., IČ 63080575, se sídlem Beranových 667, 199 00 Praha 9.
 • Účastníkem soutěže může být každý návštěvník veletrhu starší 18 let, který má trvalý pobyt na území ČR a řádně vyplní anketní lístek. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké.
 • Anketní lístky budou volně přístupné pro návštěvníky na informačním pultu ve vstupní hale I. a II. v PVA EXPO PRAHA v Letňanech a na expozici firmy BOAT STORE číslo stánku 2C12.
 • Návštěvník se stává soutěžícím tak, že po vyplnění anketního lístku vhodí v době konání veletrhu lístek do boxu umístěného na informačním pultu nebo u partnera soutěže (firma BOAT STORE).
 • Soutěžící se smí zúčastnit soutěže pouze jedenkrát.
 • Výhercem ceny soutěže se stává soutěžící, který v anketním lístku uvede co nejpřesnější odpověď na otázku: Kolik návštěvníků se zapojí do návštěvnické soutěže? Pořadí výherců se řídí mírou přesnosti odpovědi v sestupném pořadí. Počet výherců je daný počtem cen v soutěži.
 • Účastník soutěže může být výhercem pouze jedné ceny.
 • Vyhodnocení odpovědí proběhne do 30 dnů po ukončení veletrhu.
 • Výherci budou o výhře informováni písemně, e-mailem, příp. telefonicky dle údajů uvedených v anketním lístku, nejpozději do 28. 2. 2018. V případě, že soutěžící nebude reagovat, resp. nepodaří se jej kontaktovat ani na třetí pokus, jeho výhra propadá.
 • Jméno výherce bude zveřejněno bezprostředně po vyhodnocení odpovědí na internetových stránkách www.forfishing.cz.
 • Účastník soutěže vyplněním anketního lístku výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel uvedl jména výherců na webových stránkách www.forfishing.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže a aby pořadatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. zpracoval poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, adresa bydliště a telefonní číslo, a to na dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení soutěže a pro potřeby kontaktu s těmito osobami. Správcem ve smyslu citovaného zákona je společnost ABF, a.s., se sídlem Beranových 667, 199 00 Praha 9. Souhlas ke zpracování osobních údajů lze kdykoli odvolat písemnou žádostí na adresu pořadatele soutěže.
 • Účastníku soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 • Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže soutěžícího, který poruší jakékoli z pravidel soutěže.
 • Podrobná pravidla soutěže budou k nahlédnutí na: www.forfishing.cz
 • Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli změnit pravidla soutěže, přičemž změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění na: www.forfishing.cz.
 • V případě, že na soutěžní otázku poskytnou dva a více účastníků zcela totožnou odpověď, proběhne pro tyto soutěžící doplňkové kolo s doplňující otázkou: V kterém roce se konal 1. ročník festivalu (veletrhu) FOR FISHING? Otázka bude soutěžícím zaslána formou SMS během vyhodnocování soutěže.
 • O pořadí soutěžících v doplňkovém kole rozhoduje správnost a rychlost odpovědi (čím rychlejší správná odpověď, tím lepší pozice). Doplňkové kolo tedy vygeneruje pořadí mezi zcela stejně tipujícími soutěžícími a jeho cílem je pouze vyjasnění nerozhodných pozic vzniklých na základě předešlých tipovacích odpovědí na anketním lístku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo určit každou jednotlivou výhru, a to i odlišně od jejího popisu v pravidlech či vyobrazení na soutěžních materiálech, a také počet výher. Pořadatel zajistí poskytnutí výher přímo výhercům; dodavatelé výhercům také přímo odpovídají za kvalitu výher a vyřizují případné reklamace. Dodavatelé výher jsou oprávněni vázat čerpání výhry na další obvyklé podmínky.

 Trvání soutěže je od 15. 2. 2018 do 18. 2. 2018.

 

 

Pořadatel: ABF a.s.

 

 

Výhry v soutěži:

 

Společnost                                        Cena

Mezinárodní inovativní společnost (Boat Store)                      

 

Rybářský člun ELLING 330cm a lodní motor PARSUN 5HP v hodnotě 36 000,-Kč Plán výstaviště

Závěrečná zpráva 2017

Facebook
 
Zavřít
Nezávazná poptávka účasti
Inicializace, právě prohlíží: -

* - povinné údaje